Bárováček Akce Fotogalerie Historie Kontakt

Z historie souboru

Soubor Bárováček byl založen v dubnu 1957 a jeho uměleckou vedoucí byla paní Jiřina Štochlová. Zpočátku se jednalo pouze o dívčí soubor, který vystupoval za doprovodu Zdeňka Ferebauera, který hrál na heligonku. Chlapci vstoupili do souboru o rok později a mladým tanečním párům byly pořízeny první lidové kroje. Postupně se Zdeněk Ferebauer naučil hrát na dudy a za účasti Bohumila Voborníka vznikla v roce 1963 dudácká muzika, jejíž tradice se udržuje dodnes. Dětský folklórní soubor Bárováček pod vedením J. Štochlové získal mnohá ocenění své činnosti a dosáhl mnoha úspěchů. Několikrát natáčel pro televizní pořady, úspěšně se účastnil folklórních festivalů v Ločenicích, ve Strážnici i v Kyjově, vystupoval v Bratislavě, v Trenčíně i na celostátní konferenci učitelů v Paláci kultury v Praze.

Roku 1987 přichází 2. vedoucí souboru Bárováček a tou je paní učitelka Libuše Fošumová. Ta stála v čele souboru 20 let a za tuto dobu prošla souborem velká řádka tanečníků, zpěváků i muzikantů. Soubor vystupoval při různých příležitostech doma na českobudějovickém Výstavišti jako např. Hobby, Vzdělání a řemeslo, Adventní trhy apod.,na Selských slavnostech v Holašovicích, dále při kulturních akcích pořádaných naším městem České Budějovice Slavnosti hudby nebo na Dětském folklórním festivalu u příležitosti oslav 730 let založení města Č. Budějovice. Soubor byl dvakrát pozván k prezentaci města Č. Budějovic při Dnech čs. kultury ve vídeňském paláci Unesco. Přivítal delegace přijíždějící do Budějovic z různých koutů světa. Děvčata pravidelně vystupovala s pásmem Kolíbka při obřadech Vítání občánků do života. Kapela, složená z učitelů školy, natočila v roce 2005 repertoár souboru na CD. Protože dětí v souboru stále přibývalo, vznikl roku 1996 Malý Bárováček, který navštěvovaly děti z 1. - 3. tříd. Jeho vedení se ujala bývalá členka souboru a později 3.vedoucí Bárováčku Lenka Skleničková. Malý Bárováček měl i vlastní dětskou muziku, kterou vedla Eva Vojtová.

Po odchodu paní učitelky Fošumové do důchodu v roce 2005 převzala vedení souboru Lenka Skleničková. Pod vedením ředitele školy Mgr. Vladimíra Čunáta začala pracovat dětská kapela souboru.

V roce 2007 oslavil soubor 50. výročí založení. Sešla se velká spouta bývalých tanečníků, zpěváků a muzikantů a rovněž všechny tři dosavadní vedoucí. Zazpívala Pavlína Jíšová, bývalá členka souboru.

V roce 2017 u příležitosti 60. výročí natočil Bárováček v pořadí již 8. CD. Ke svému velkému výročí si připravil nové pásmo Masopust, se kterým vystoupil premiérově 17.2.

Pod vedením 3. vedoucí Lenky Skleničkové se soubor zúčastňuje krajských přehlídek, pěveckých a tanečních soutěží, folklorních festivalů i charitativních akcí. Vystupuje na plesech, v domovech seniorů, v mateřských školkách, na akcích města či pro DC Arpida, se kterým pravidelně spolupracuje.

Copyright 2008 - 2019®ZŠ J. Š. BaaraBy Hawwwran.com